img

ספק עולמי להגנת הסביבה

ובטיחות פתרונות חומרים חדשים

חדשנות טכנית-56 שנים של חדשנות על חומרי בידוד חשמליים

פלטפורמת חדשנות

המרכז הלאומי לחקר חומרי בידוד

מרכז טכנולוגי ארגוני מורשה מטעם המדינה

תכנית פוסט-דוקטורט

מרכז בדיקת הסמכת CNAS

המרכז ליצירת תקנים טכניים של סצ'ואן

תחנת עבודה אקדמית סצ'ואן

1221

כישרונות כוח

עם מחקר מדעי בקבוצה זו.קרוב ל-200 חברים

.
04eadf954_03

מאפיינים רוחניים

פטנטים מוענקים: 300,

טכניקות ליבה ביוזמה עצמית: 50+

04eadf954_06

חדשנות בתקנים

בדוק 90+ תקנים בינלאומיים, לאומיים ותקנים תעשייתיים

1221

ערכו 5 תקנים לאומיים עם נכסים רוחניים ביוזמה עצמית

1221

תשאיר את ההודעה שלך